Anasayfaya Dön
Bize Yazın
Video Galeri
Facebook
Twitter
Instagram

 
Halkın Sorunu ANEMİ..!

04.09.2018   251
Facebook Paylaş
 
 
 


Özel Akademi Hastanesi doktorlarından  İç Hastalıkları (Dahiliye) Uzmanı Yrd.Doç.Dr.Hüseyin Taşkıran’’Halk sorunu olan Anemi hakkında bilmemiz gerekenleri okuyucularımıza aktardı.

Anemi sözcüğü kansızlık anlamına gelir. Anemi Dünya’da kadınlarda görülme sıklığı yüzde 30-40, erkeklerde yaklaşık yüzde 20 dir. Çevre kanında hemoglobin (HGB) miktarı hastanın yaş ve cinsiyetine göre normal kabul edilen değerlerin altına indiğinde anemi söz konusudur.Dünya Sağlık Örgütü (WHO) anemi teşhisi konmasını kolaylaştırmak ve doğru tanı konması adına bilimsel istatistik çalışmaları sonucunda alt anemi sınırlarını yaş, cinsiyet ve çevresel etkenlere göre belirlemiştir. Bu kriterler erişkin erkeklerde 13.5 g/dL, kadınlarda 12 g/dL nin altı kabul edilir. 6 ay ile 6 yaş arası çocuklarda 11 g/dL nin, 6-14 yaşlarda 12 g/dL nin altı anemidir. Gebelerde 11 gr/dl nin altındaki değerler anemi olarak değerlendirilir. Niçin bu tanımlamada “HBG miktarı”nı tercih ediyoruz? Çünkü eritrosit sayısı normal, hatta normalin biraz üzerinde olan bir hastanın HGB’i düşük olabilir (örn thalassemia taşıyıcılığı, tedavi amacıyla sık sık kan veren polisitemili hasta).

 

Anemisi olan hastalarda birçok belirti ve bulgular görülebileceği gibi, semptomatik olmayan hastalar da olabilir. Anemili hastalarda gözlenen klinik belirti ve bulgular aneminin akut (ani) veya kronik (uzun dönemde) gelişmesine ve altta yatan hastalığa bağlı olarak değişiklik gösterir. Bu hastalarda kalp ve akciğerler aneminin neden olduğu oksijen eksikliğini gidermek için uyum sağlamaya çalışırlar(kompansasyon mekanizması). Kısa zamanda gelişen kansızlıklarda (akut kanamalar gibi) böyle bir uyum için yeterli süre olmadığından hastalardaki belirtiler daha şiddetlidir. Halbuki uzun sürede gelişen kansızlıklarda (kronik demir ekskliği anemisi, kronik b12 ve folik eksikliği anemisi gb...) kansızlık ağır derecede olsa da belirtiler daha az ve siliktir. Hafif anemili hastalar genellikle bulgu vermez. Yaşlı ve kalp damar bozukluğu, akciğer hastalığı olan kişilerde gençlere göre anemi bulguları daha belirgindir. Anemili hastalarda özellikle hareketten sonra yorgunluk, nefes darlığı, çarpıntı ve halsizlik şikayetleri olabilir. Ağır anemisi olan hastalarda bu belirtiler istirahat halinde de görülür. Ayrıca baş dönmesi, baş ağrısı, kulak çınlaması olabilir ve hatta hasta bayılabilir. Hastalar soğuğa karşı tahammülsüzdür. Kalp damar hastalığı olanlarda angina pectoris (göğüs ağrısı), bacaklarda yürümekle ağrı ve kıramplar ve kalp yetmezliği gelişebilir. İştahsızlık, hazımsızlık, bulantı, kadınlarda adet düzensizlikler, erkeklerde cinsel isteksizlik görülebilir. Bazı ani gelişen kan yıkımı (hemoliz) durumlarında bel ağrısı, ateş, kahverengi idrar gelişebilir.

 

Aneminin hemen daima bir hastalık olmayıp altta yatan bir hastalığın belirtisi olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle anemik hastaya yaklaşım sistemli bir biçimde yapılmalıdır. Buna birkaç örnek olarak kronik böbrek yetersizliğine bağlı anemi; romatoid artrit veya ampiyemli bir hastada kronik hastalık anemisi, sistemik lupus eritematozuslu bir hastada otoimmun hemolitik anemi, esas tanıyı da ifade eden doğru deyimlerdir. Demir eksikliği anemisi de tek başına bir tanı değildir. Etiyolojisi ortaya konmamış bir demir eksikliği anemili hastanın anemisi tedavi edilse bile, tehlikeli bir durumu gizli bırakabilir. Çünkü kansızlıklar arasında en çok görülen demir eksikliği anemisidir. Anemi hastalarının yaklaşık yüzde 90’ında görülür. En önce bilinmesi gereken aneminin bir hastalık tanısı olmadığı’dır. Anemi tıpkı ateş gibi bir klinik belirti ya da eritrosit sedimantasyon hızı gibi bir laboratuvar bulgusudur. Aneminin altında daima bir neden, hatta bazen birden fazla neden yatar. Hekim körlemesine tek ya da çok ilaçlı bir tedaviye ya da çoğu kez gereksiz bir kan transfüzyonuna girişmeden önce, anemiye yol açan nedeni bulmak zorundadır. Bazen ortaya konan neden yeni bir nedenin araştırılmasını gerektirir.

 

Anemi nedenlerinin belirlenmesinde iyi bir anamnez (hastalığın hikayesi) almak çok önemlidir. Anamnezde hastanın beslenme koşulları (etten fakir diyet=kronik demir eksikliği anemisi, yeşil sebzeden fakir diyet=folat eksikliği anemisi), mide, bağırsak, genito üriner kanamalar, kadınlarda sık doğum veya düşükler sorgulanmalıdır. Hastanın mesleği ve alışkanlıkları, fiziksel ve kimyasal maddelerle maruziyeti, kullandığı ilaçlar (aspirin, kan sulandırıcı, ağrı kesici vb...) dikkate alınmalıdır. Hasta ve ailesinin yaşadığı bölgeler(talasemi-akdeniz anemisi), sosyal durumları önemlidir.

 

Eksiksiz ve dikkatli fizik muayene: Ne yazık ki, son yıllarda pahalı görüntüleme yöntemlerinin yaygınlaşması hekimi, farkında olmadan, özenli bir klinik muayeneden uzaklaştırmaktadır. Anemideki en belirgin bulgulardan birisi solukluktur. Aneminin şiddetine bağlı olarak, ağız ve göz kapağı içindeki deride ilk olarak fark edilebilen solukluk, aneminin ilerlemesi ile avuç içinde, tırnak yataklarında ve deride de belirginleşir. Aneminin sık görülen bulgularından çarpıntı, anemi yüzünden dokularda oluşan oksijen açlığını gidermek amacıyla, kalbin atım hızını ve her atımda pompaladığı kan miktarını artırması nedeniyle ortaya çıkar. Buna rağmen dokularda yeterli oksijen sağlanamıyorsa, solunum sayısının artması ve nefes darlığı ortaya çıkar.

 

Uzayan anemilerde ve yaşlı kişilerde veya kalp hastalığı olanlarda kalp yetmezliğine ait bulgular gelişebilir. Anemiye yol açan nedene bağlı olarak çok çeşitli bulgular gelişebilir. Spesifik bulgular bazı anemilere özgü bulgulardır. Tırnaklarda düzleşme, çukurlaşma, kolay kırılma (kaşık tırnak), kronik demir eksikliği anemisinde görülür. Ciltte ve göz dibinde sarılık hemolitik anemide spesifiktir. Kemik bozuklukları akdeniz anemisinde, dilde düzleşme ve çatlamalar B 12 ve folat eksikliği anemisinde görülebilir. Diş eti hipertrofisi, göğüs kemiğinde ağrı, lenf bezlerinde, karaciğer ve dalakta büyümeler, lösemi (kan kanseri) rastlanabilir. Bacaklarda ve kollarda duyu kusuru ve uyuşmalar B12 eksikliğini düşündürür.

 

Anemiler iki şekilde sınıflandırılır. Birinci ve en yararlı olan sınıflama şekli eritrositlerin büyüklüklerine göre olan sınıflama şeklidir. Bu nedenle anemili bir hastada, kan raporlarında ortalama eritrosit hacim olarak tercüme ettiğimiz mcv (mean corpusculer volum) en önemli laboratuvar bulgusudur. Mcv düzeylerine bakarak anemiler makrositer (büyük hacimli), normositer (normal hacimli), mikroster (küçük hacimli ) olarak sınıflandırabiliriz. Anemiler ayrıca nedenlerine ve sebeplerine göre (patofizyolojik) sınıflandırılabilir; a) Kan kaybı (akut veya kronik) b) Kan hücrelerinin (ertrositlerin) aşırı yıkımı c) Eritrosit yapım eksikliği.

 

Anemik bir hastada tedaviye başlamadan önce ona yol açan nedeni ortaya koymak gerekir. Bazen neden ortaya koymadan demir, B 12, folik asit gibi nutrisyonel faktörlerin tümünün birden vererek veya kan transfüzyonu ile anemiyi tedaviye yönelmek çok yanlış bir yöntemdir. Bu tür girişimler bazen anemiyi düzeltebilirse de hangi faktörün bu tedavide etkili olduğu bilinmediğinden, gerek hastalığının tanısı konulamamakta ve bazen önemli hastalıkların tanısında geç kalınmaktadır. Bu nedenle acil bir durum yoksa anemi nedeni belirlenmeden kesinlikle tedavi edilmemelidir. Aneminin derecesi ve hastanın klinik durumu tehlikeli olmadıkça kan transfüzyonundan daima kaçınılmalıdır. Sonuç olarak bir hastada aneminin doğru sınıflandırılması, doğru teşhise hızlı bir biçimde ulaşmayı sağlar. Bunun doğal sonuçları olarak: zaman kaybının önlenmesi, gereksiz incelemelerin yapılmaması, daha ucuza maliyet ve doğru tedavinin planlanması sayılabilir.


...

ECZANE YERİ SATIŞI...

Batman'dan acı haber: 7 asker ...

KAMU İDARESİ HAREKETE GEÇMEK İ...

BAŞIMIZ SAĞOLSUN......

SAĞLIKTA ŞİDDET..!...

30 yıllık doktor avukat oldu!...

Diş Hekimi Ali Osman Yılmaz’ı...

Gaziantep Çepnileri Derneği ol...

KAYROPRAKTİK NEDİR?...

Sağlıkta Şiddet Bitmiyor!...

ŞEKER HASTALIĞININ ARTIŞ HIZIN...

Kardiyovasküler ve Solunum...

Nöroloji Kliniği ve Uyku merk...

GASTROANTEP’LE 3 GÜNDE 250 Bİ...

Dr. Hamide Palaz ve Dr. Fikret...

Gaziantep Diş Hekimleri Odasın...

13. Çukurova Nöroloji Günleri...

GAZİANTEP ÖZEL AKADEMİ HASTANE...

DOÇ. DR. GÜZEL, SANKO ’DA...

MAİSONETTE OUTLET MAĞAZASI AÇI...

Gaziantep Eczacı Odası Mali G...

O SİZİ ÖLDÜRMEDEN SİZ ONU ÖLD...

SANKO ÜNİVERSİTESİ TERCİH TANI...

Diş Hekimleri Odasından 8.Böl...

Eyüp ÇAKMAK’ın BABASI VEFAT E...

Elele Gönül Gönüle...

Gökçe Ağar Eczanesi Açıldı...

OKUL UYUM SÜRECİNDE PSİKOLOJİ...

HATEM’DE FİZYOTERAPİSTLER GÜN...

Prof. Dr. Hakan KIRAN Kadın Ha...

Sağlık-Sen’de Kongre...

Sevgi Ailesinin mutlu günü...

FİZİKSEL AKTİVİTE VE SAĞLIĞIMI...

26.olağan Genel Kurulu 15 Eylü...

GAÜN'de Kafatası Açmadan BEY...

Dr. Göksel VURAL’ın ANNESİ VE...

Dr. Ahmet Kadir İymen’in ANNE...

Nefesinizi ve düşüncelerinizi ...

ŞARBON HASTALIĞI...

ENFLASYON BORDRO’LUYU PERİŞAN ...

8 EYLÜL DÜNYA FİZYOTERAPİ GÜNÜ...

DEVA OKULLARINDAN BÜYÜK BAŞARI...

Başhekim Dt. Emrah DEMİRLİ’ye...

Sigaranın Bırakılması İçin 4 H...

MMT Büyümeye Devam Ediyor......

Op.Dr. Emin YILMAZ, HATEM’de.....

ROMATOLOJİ Prof.Dr. Ahmet Mesu...

ARTIK YORULDUM......

Tıp Fakültesi Rekoru Gaziante...

Opr.Dr. Adnan YILDIRIM, AKADEM...

YILMAZKAYA'dan yaralılara ziya...

GAZİANTEP OTOBÜSÜ KAZA YAPTI...

Şehitkamil Devlet Hastanesinde...

BASIN HALKIN SESİ, BASININ SES...

Şarbon hastalığı ve salgını..!...

Devren Kiralık ECZANE...

VÜCUDUN VİTAMİN KAYNAKLARIND...

Güzellikte İlk 10.....

Özel Gaziantep Sevgi Hastanes...

Kansere “Kök” ten Çözüm...

Halkın Sorunu ANEMİ..!...

SPOR MUCİZELERE AÇILAN BİR KAP...

FOTOĞRAFLARLA ANTEP SOFRASI AN...

BAYAN ELEMAN ARANIYOR......

ÇALIŞMA ARKADAŞLARI ARIYORUZ.....

PSİKİYATRİ UZMANI DR. ÖĞR. ÜY...

ORTA KULAKTA SIVI BİRİKMESİNE...

SANKO ÜNİVERSİTESİ’NDE BAYRAML...

BİR KANSER BİR DOST!...

PROSTAT VE DİYABET İLACI KULLA...

Santa Farma Basın Bülteni...

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI...

GAÜN HASTANESİ’NDE BAYRAM SEVİ...

Kulak ameliyatlarında cerrahi ...

MEDİCALPARK GAZİANTEP HASTANES...

TÜRKİYE’NİN İLK PALYATİF MERKE...

Diş beyazlatma Mutlaka Hekim ...

Diş Hekimi Celil İyikesici'nin...

ASİD BAŞKANI DR. YILDIRIM’IN K...

KURBAN BAYRAMINDA BESLENME...

Dr. Nihat ÖZÇELİK vefat etti....

25 Aralık’ta Prediyabet Okulu...

Prof. Dr. Necdet Aybastı emekl...

Yeni dönemde Sağlık Yöneticil...

Kök Hücre Bağışında Umut Olduk...

Gebelikte Kalsiyum...

Fatma Şahin’den Tam destek...

Jinekolojik Onkoloji Bölge Top...

ECZACILAR MAĞDUR...

Çocuklarda Gıda Zehirlenmesi...

DİZ KİREÇLENMESİNE KÖK HÜCRE ...

Op.Dr. Saffet Ulutaş DEVA'da.....

SANKO ÜNİVERSİTESİ, “A PLUS ÜN...

MEHMET BEBEĞE MUCİZE TEDAVİ...

DİYABETLİ ÇOCUKLARIMIZA SAHİP ...

ECZANELER KURBAN BAYRAMINDA ...

Modern Çağın Hastalığı: İnter...

Dr. Demir DEVA HASTANESİNDE......

ESTETİK BURUN AMELİYATI (RİNO...

Eczacı Sağlığın önemli unsurla...

GAZİANTEPLİ DOKTORU DÜNYA İZL...

MMT'den SAĞLIK HİZMET ANLAŞMA...

YAZ AYLARINDA BESLENME ÖNERİLE...

Eklem Ağrısının Nedenleri ve ...

MASUM GÖRÜNEN HAVUZ VE DENİZ ...

Op.Dr.Hakan Yaz, Kadın Hastalı...

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ’NDE DEV...

Yaz hastalıklarına dikkat...

DEVREN ECZANE...

Estetisyen alınacaktır ...

Gaziantepli Trans Doktor Adayı...

İstanbul'da doktora saldırı..!...

DİYETİSYEN Ecem ÖĞÜMSÖĞÜTLÜ Mi...

Sağlığa Giden 100 üzerinden 9...

Hemofili Yaz Okulu...

Havuz Keyfiniz Yüzme Havuzu E...

ÇOCUKLARDA VE ERİŞKİNLERDE GÖ...

10’DU BU SONDU...

RADYOLOJİ UZMANI PROF. DR. AH...

Hemoroid’den korunma yolları...

Ülkemizde 2. kez ve Gaziantept...

DİYABET OKULU AÇILDI....

Özel Gaziantep Akademi Hastane...

ŞAHİNBEY MİLLİ MÜCADELE MÜZESİ...

İDAM VEYA HADIM ÇÖZÜM DEĞİLDİR...

Doç. Dr. Ali Özgür Ersoy Muay...

Ecz. Mehmet Yaşar ÖZKEÇECİ vef...

DEVREN ECZANE...

Yaşar Erkent hayatını kaybetti...

DİŞ HEKİMİ HIDIR ÖZÇİFT 'İN ...

Gaziantep'te tehlikeli gerginl...

YENİ YAŞAM DERNEĞİ RESMEN FAAL...

KONUKOĞLU’NA YILIN VAKIF İNSAN...

Pınar & Ali’nin Mutlu Günü...

Suriyeli Ailenin 4’üz Sevinci...

BEHÇET HASTALIĞI HAKKINDA BİL...

EL VE KOLTUK ALTI BÖLGESİ AŞIR...

Değişim Kreş’te mezuniyet sev...

SAĞLIKTA ŞİDDET..!...

Esen Çiftinin Beşiz Sevinci...

MERSİN'DE YAŞANAN ŞİDDET OLAYI...

GAZİANTEPLİ DOKTORU DÜNYA İZLE...

Gaziantep'te beşiz bebeklerin ...

Minik Leyla'dan acı haber...

41. Dönem 1. Bölgelerarası Top...

Devlet Sağlık Turizm Yapan Kur...

SANKO ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ, ...

BAYILMAYA DİKKAT...

WWF ...1 2 3 4 5 6 7 8 9