Anasayfaya Dön
Bize Yazın
Video Galeri
Facebook
Twitter
Instagram

 
İDAM VEYA HADIM ÇÖZÜM DEĞİLDİR!!!

20.07.2018   337
Facebook Paylaş
 
 
 


Gaziantep Kilis Tabip Odasının da içerisinde bulunduğu Gaziantep Sivil Toplum Platformu olarak,  İDAM VEYA HADIM ÇÖZÜM DEĞİLDİR!!! ÇOCUKLAR  İÇİN KORKULARIMIZLA AYRIŞMAYA SON VERELİM!!!  Çocuklara Yönelik Cinsel İstismar konulu ortak basın açıklaması, 13.07.2018 günü saat 17.30’da Gaziantep Barosunda yapıldı.

 

Son dönemlerde hemen her gün medyaya yansıyan çocuk istismarı haberlerini, üzülerek ve tedirginlikle izlemekteyiz. Daha da üzücü olan can yakıcı çocuk istismarları tartışılırken dahi özelikle sosyal medyada herkes konunun özünden uzak, anlık öfke ve tarafgir bir dille konuşmaktadır. Oysa zaman, korkularımız üzerinden ayrışılacak zaman değildir. Çocuklar üzerinden yaşadığımız korkularımız, toplumsal ayrışmadan uzak, siyasetler üstü benimsenmeli ve çözüm üretilmelidir.

 

Unutulmamalıdır ki öncelikli sorumluluk devletindir. Çocukları ancak güçlü bir sosyal hizmetler ağı üzerine inşa edilmiş çocuk koruma ve adalet sistemi ile koruyabiliriz. Devletin de BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi ile, önleyici bir sistem kurarak çocukları ihmal ve istismardan korumayı taahhüt etmiş olduğunu hatırlatmak isteriz. Bu nedenle de ilk adım suçun tespiti ve nasıl cezalandırılacağı değil, bu tür eylemlerin nasıl önlenebileceği noktasına yoğunlaşmak olmalıdır. Ayrıca şiddetin şiddeti beslediğini bilerek, bu tür haberlerin yazılı ve görsel medyada yer alma şekline de özen gösterilmesi gerekmektedir.

 

Yaşanan çocuk istismarlarından ( fiziksel, duygusal, cinsel) en ağır biçimi olan çocuk cinsel istismarlarını, münferit, sapık, hasta, insanların gerçekleştirdiğini iddia etmek ve de çözüm olarak idam ve hadım cezası talep etmek çözümden uzaktır. Ayrıca bu bakış açısının hem şiddeti aklama hem de şiddetle uzaktan yakından alakası olmayan ruhsal hastalık sahibi bireyleri damgalayarak hedef haline getirme riski taşıdığını hatırlatmak isteriz. Kişilerin uyguladığı her türlü şiddeti ve cinsel istismarı bir ruhsal hastalıkla açıklamaya çalışmak yanlış olup, cinsel suç olarak tanımlanan her eylem, salt bir cinsel eylemi değil, mağdur üzerinde güç uygulama aracı olarak yine şiddeti temsil etmektedir. Bireylerin şiddet ve suç işleme eğilimlerini yaşadıkları toplumsal çevreden bağımsız bir şekilde düşünmek mümkün değildir. Bu nedenle suçun önüne geçmenin yolu olarak cinsel suçlarda cinsel isteğin tıbbi uygulamalarla azaltılması yöntemine ve daha geneli idam cezasına işaret etmek, toplumun vicdanını rahatlatmak üzere sunulan bir atımlık girişimlerdir ve sorunu çözmekten öte sahte bir arınma yoluyla üzerini örttüğü için çok daha ağırlaşmasına sebebiyet verecektir.

Evrensel değerlere uygun, bilimsel, çocuk hak ve özgürlüklerini esas alan devletin, yükümlülüklerinin belirlendiği, hukuk güvenliğinin sağlandığı, toplumsal değer yargılarını koruyucu yöntemler belirlenmelidir.   Bağımsız özgür düşüncenin gelişme ortamına sahip üniversitelerde, bilimsel, akademik çalışmalar yapılmalıdır. Ciddi bir saha çalışması yapılmalı ve veri toplama, değerlendirme çalışması gerçekleştirilmelidir.  Riskler, nedenler belirlenmelidir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından toplumsal cinsiyet eşitliği ve cinsel ve üreme sağlığı eğitimi müfredata konulmalıdır.

 

Eril cinsiyetçi söylem ortadan kaldırılmalı, dini referanslarla günlük yaşamın şekillenmemesi adına hukuki düzenlemelere gidilerek, çocukların cinsel obje olarak değerlendirmelerinin önüne geçilmelidir. Çocuğun korunması ile ilgili müdahale görevini de içeren idari kurumsal yapı olmalıdır, sivil toplum örgütlerinin dernek ve vakıfların bağımsız çalışma yapmasına fırsat tanınmalıdır, siyasi yakınlıktan uzak;  çocukla ilişkide bulunan tüm kişi,  kurum ve kuruluşların, fırsat eşitliğine, kurallara uygunluğuna ve denetime açık olması sağlanmalıdır. Ekonomik eşitsizlik ortadan kaldırılmalıdır. Bilimin, eğitimin, sanatın  gelişiminin önündeki engeller kaldırılmalı, toplumun tüm katmanlarınca ulaşılabilir olması sağlanmalıdır.

 

Çocuğa, kadına ve hayvana yönelik şiddet, toplumsal şiddetin savunmasız olanda yoğunlaşmasıdır. Gücün çürümüşlüğü her türlü insani değer  yargısından uzak bir biçimde tezahür etmektedir. Ancak bunun çözümünü, salt ceza kanunlarında yapılacak değişikliklerde görmek,  hukuk bilimine haksızlık olduğu gibi, eğitim programları, çocuk koruma politikaları ile uğraşmak yerine meselenin kendisini unutmak, sorunu suç işlendikten sonra faillerin bedenleri üzerinden kısasa kısas yöntemiyle ortadan kaldırmak çabasıdır. Meselenin bütüncül çözümü için öncelikle Meclis’te önerilen çocuk hak ihlallerine ilişkin komisyonların hızlıca kurulması, yıllardır bekletilen Çocuğa Yönelik Şiddeti Önleme Ulusal Eylem Planı’nın çıkması ve uygulanmaya başlanması, bu alanda çalışan sivil toplum örgütleriyle ortak çalışmalar yürütülmesi ve bu çalışmaların kamu idaresi tarafından desteklenmesi gerekmektedir. İşin adalete yansıması halinde ise ceza adalet sistemi; yargılamaların çok uzun sürmesi, takdiri indirim sebeplerinin uygulanma biçimi, yetersiz delil toplanması gibi sebeplerle sanıklar için caydırıcı olmaktan uzaktır. Ceza adalet sisteminin amaca uygun işlemesi için eksikliklerin sebebinin araştırılmasını, bunları gidermek için gerekli yasal ve idari düzenlemelerin acilen yapılmasını talep ediyoruz. Ayrıca çocuğun mağdur ve suç tanığı olduğu unutulmamalı! Çocuğun ifadesi tek seferde Çocuk İzlem Merkezlerinde ve üniversitelerin Çocuk Koruma Birimlerinde gerçekleştirilmeli, çocuğun ifadesinin tekrar tekrar farklı dava süreçlerinde alınmasından kaçınılmalıdır. Hukuk güvenliği ve belirliliği sağlanmalı, vatandaşlara aynı olaya aynı hukuksal korunmanın ayrımsız herkes için uygulanacağı inancı sağlanmalıdır. Fahiş cezalar sonucunda cezasızlık halinin ortaya çıkmasına engel olunmalı, adil yargılama ile evrensel değerlere uygun cezalandırma olmalıdır.

 

Çocuğa yönelik şiddet 3-5 münferit olaydan ibaret olarak ele alınmadan, görünür olan ve olmayan çok sayıda şiddet türü ve vakasının mevcut olduğu ve tüm istismar hallerinin bir bütün olduğu, çok zaman iç içe geçtiği  bilinciyle hareket edilmelidir.

 

İdam ve hadım cezasının uygulandığı ülkelerdeki sonuçlara bakıldığında, tüm örneklerde görüleceği üzere bir şiddet türünün ortadan kaldırılması için asla çözüm yöntemi olmadığı net olarak görülecektir. Çocuk istismarı ve öldürülmeleri üzerinden yaygınlaştırılan ‘‘idam” veya “kimyasal hadım” gibi girişimlerin sorunun çözümüne ve çocukların korunmasına katkı sağlamayacağı gibi bu önlemler yapısal mekanizmalar oluşturmakla sorumlu devlet yöneticilerinin toplumun öfkesini kendilerinden uzaklaştırma ve başka düzeyde insan hakları ihlallerine yol açmaktan başka bir işe yaramayacaktır.

 

Çocuğa yönelen her türlü istismar için çözüm: çocuğa özgü adalet, koruma ve rehabilitasyondur. Bu bağlamda şiddete şiddet ile karşılık vermek yerine çocukların korunması odağında bütüncül çözümler üretilmelidir.

 

İDAM VEYA HADIM ÇÖZÜM DEĞİLDİR! ÇÖZÜM ZİHNİYETİN DEĞİŞMESİDİR. ZİHNİYET DEĞİŞMEDİĞİ SÜRECE VE  TOPLUM BU KONULARDA EĞİTİLMEDİKÇE İDAM CEZASI İŞLENEN SUÇLARI AZALTMAYACAĞI GİBİ, HAK HUKUK ADALET KAVRAMLARINI DA GÖLGE DE BIRAKACAKTIR.

GAZİANTEP BAROSU

GAZİANTEP-KİLİS TABİP ODASI

GAZİANTEP ECZACI ODASI

CUMHURİYETCİ KADINLAR DERNEĞİ

GAZİANTEP KULÜBÜ DERNEĞİ

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ GAZİANTEP ŞUBESİ

GAZİANTEP İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI

ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLE DERNEĞİ GAZİANTEP ŞUBESİ

GAZİANTEP  MİMAR SİNAN (DEVRİM) LİSESİ MEZUNLARI VE MENSUPLARI DERNEĞİ

GAZİANTEP VEREM SAVAŞ DERNEĞİ

TANRIDAĞI TURANCILAR DERNEĞİ

TÜRKİYE SAKATLAR DERNEĞİ GAZİANTEP ŞUBESİ

GAZİANTEP ÇEPNİLİLER DERNEĞİ

EĞİTİM İŞ SENDİKASI GAZİANTEP ŞUBESİ

GAZİANTEP KÜLTÜR TURİZM DERNEĞİ

GAZİANTEP MÜZE DOSTLARI DERNEĞİ

GAZİANTEP LİONS KULÜBÜ

TÜRK ANNELER DERNEĞİ GAZİANTEP ŞUBESİ

ULUSAL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ (USİAD)

ZEUGMA KÜLTÜR VE SANAT DERNEĞİ

GAZİANTEP AİLE HEKİMLİĞİ DERNEĞİ (GAHD)

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ İSLAHİYE ŞUBESİ

GAZİANTEP GİŞİMCİ KADINLARI DESTEKLEME DERNEĞİ

BİRLEŞİK KAMU İŞ KONFEDERASYONU İL TEMSİLCİLİĞİ

TÜRK KADINLARI KÜLTÜR DERNEĞİ (TÜRKKAD)

TÜRKİYE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELER SERBEST MESLEK MENSUPLARI VE YÖNETİCİLERİ VAKFI (TOSYÖV)

TÜRK KADINLARI BİRLİĞİ GAZİANTEP ŞUBESİ

ODTÜ MEZUNLARI GAZİANTEP DERNEĞİ

GAZİANTEP GİRİŞİMCİ İŞ KADINLARI DERNEĞİ (GAGİKAD)

KADIN GİRİŞİMCİLER DERNEĞİ (KAGİDER)

TÜRK ÜNİVERSİTELİ KADINLAR DERNEĞİ

GAZİANTEP KADIN SAĞLIĞI DERNEĞİ

GAZİANTEP OKUL AİLE BİRLİKLERİ DERNEĞİ (GOABDER)

TOPLUM EĞİTİMİ DERNEĞİ


Batman'dan acı haber: 7 asker ...

BAŞIMIZ SAĞOLSUN......

SAĞLIKTA ŞİDDET..!...

Gaziantep Çepnileri Derneği ol...

Diş Hekimi Ali Osman Yılmaz’ı...

Kardiyovasküler ve Solunum...

KAYROPRAKTİK NEDİR?...

30 yıllık doktor avukat oldu!...

Sağlıkta Şiddet Bitmiyor!...

ŞEKER HASTALIĞININ ARTIŞ HIZIN...

Bu yazıyı okuduğunuzda her 'ta...

Dr. Hamide Palaz ve Dr. Fikret...

Gaziantep Eczacı Odası Mali G...

DOÇ. DR. GÜZEL, SANKO ’DA...

GAZİANTEP ÖZEL AKADEMİ HASTANE...

O SİZİ ÖLDÜRMEDEN SİZ ONU ÖLD...

Nöroloji Kliniği ve Uyku merk...

13. Çukurova Nöroloji Günleri...

Gaziantep Diş Hekimleri Odasın...

GASTROANTEP’LE 3 GÜNDE 250 Bİ...

MAİSONETTE OUTLET MAĞAZASI AÇI...

SANKO ÜNİVERSİTESİ TERCİH TANI...

Eyüp ÇAKMAK’ın BABASI VEFAT E...

Sağlık-Sen’de Kongre...

Prof. Dr. Hakan KIRAN Kadın Ha...

HATEM’DE FİZYOTERAPİSTLER GÜN...

OKUL UYUM SÜRECİNDE PSİKOLOJİ...

FİZİKSEL AKTİVİTE VE SAĞLIĞIMI...

Gökçe Ağar Eczanesi Açıldı...

Diş Hekimleri Odasından 8.Böl...

Elele Gönül Gönüle...

Sevgi Ailesinin mutlu günü...

26.olağan Genel Kurulu 15 Eylü...

Dr. Göksel VURAL’ın ANNESİ VE...

Dr. Ahmet Kadir İymen’in ANNE...

GAÜN'de Kafatası Açmadan BEY...

Nefesinizi ve düşüncelerinizi ...

ROMATOLOJİ Prof.Dr. Ahmet Mesu...

8 EYLÜL DÜNYA FİZYOTERAPİ GÜNÜ...

DEVA OKULLARINDAN BÜYÜK BAŞARI...

Başhekim Dt. Emrah DEMİRLİ’ye...

Sigaranın Bırakılması İçin 4 H...

ŞARBON HASTALIĞI...

Op.Dr. Emin YILMAZ, HATEM’de.....

Opr.Dr. Adnan YILDIRIM, AKADEM...

ARTIK YORULDUM......

Tıp Fakültesi Rekoru Gaziante...

ENFLASYON BORDRO’LUYU PERİŞAN ...

MMT Büyümeye Devam Ediyor......

YILMAZKAYA'dan yaralılara ziya...

GAZİANTEP OTOBÜSÜ KAZA YAPTI...

Şehitkamil Devlet Hastanesinde...

BASIN HALKIN SESİ, BASININ SES...

Şarbon hastalığı ve salgını..!...

Devren Kiralık ECZANE...

VÜCUDUN VİTAMİN KAYNAKLARIND...

Güzellikte İlk 10.....

Halkın Sorunu ANEMİ..!...

ORTA KULAKTA SIVI BİRİKMESİNE...

Kansere “Kök” ten Çözüm...

SPOR MUCİZELERE AÇILAN BİR KAP...

FOTOĞRAFLARLA ANTEP SOFRASI AN...

BAYAN ELEMAN ARANIYOR......

ÇALIŞMA ARKADAŞLARI ARIYORUZ.....

Özel Gaziantep Sevgi Hastanes...

PSİKİYATRİ UZMANI DR. ÖĞR. ÜY...

Diş beyazlatma Mutlaka Hekim ...

BİR KANSER BİR DOST!...

PROSTAT VE DİYABET İLACI KULLA...

Santa Farma Basın Bülteni...

GAÜN HASTANESİ’NDE BAYRAM SEVİ...

Kulak ameliyatlarında cerrahi ...

SANKO ÜNİVERSİTESİ’NDE BAYRAML...

MEDİCALPARK GAZİANTEP HASTANES...

TÜRKİYE’NİN İLK PALYATİF MERKE...

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI...

Diş Hekimi Celil İyikesici'nin...

Dr. Nihat ÖZÇELİK vefat etti....

KURBAN BAYRAMINDA BESLENME...

ASİD BAŞKANI DR. YILDIRIM’IN K...

Kök Hücre Bağışında Umut Olduk...

Yeni dönemde Sağlık Yöneticil...

25 Aralık’ta Prediyabet Okulu...

Prof. Dr. Necdet Aybastı emekl...

Modern Çağın Hastalığı: İnter...

Fatma Şahin’den Tam destek...

Jinekolojik Onkoloji Bölge Top...

Çocuklarda Gıda Zehirlenmesi...

DİZ KİREÇLENMESİNE KÖK HÜCRE ...

Gebelikte Kalsiyum...

Op.Dr. Saffet Ulutaş DEVA'da.....

SANKO ÜNİVERSİTESİ, “A PLUS ÜN...

MEHMET BEBEĞE MUCİZE TEDAVİ...

DİYABETLİ ÇOCUKLARIMIZA SAHİP ...

ECZANELER KURBAN BAYRAMINDA ...

ECZACILAR MAĞDUR...

Op.Dr.Hakan Yaz, Kadın Hastalı...

ESTETİK BURUN AMELİYATI (RİNO...

Eczacı Sağlığın önemli unsurla...

GAZİANTEPLİ DOKTORU DÜNYA İZL...

MMT'den SAĞLIK HİZMET ANLAŞMA...

YAZ AYLARINDA BESLENME ÖNERİLE...

Eklem Ağrısının Nedenleri ve ...

Yaz hastalıklarına dikkat...

Dr. Demir DEVA HASTANESİNDE......

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ’NDE DEV...

MASUM GÖRÜNEN HAVUZ VE DENİZ ...

DEVREN ECZANE...

Estetisyen alınacaktır ...

Gaziantepli Trans Doktor Adayı...

İstanbul'da doktora saldırı..!...

DİYETİSYEN Ecem ÖĞÜMSÖĞÜTLÜ Mi...

Hemoroid’den korunma yolları...

ÇOCUKLARDA VE ERİŞKİNLERDE GÖ...

Hemofili Yaz Okulu...

10’DU BU SONDU...

Sağlığa Giden 100 üzerinden 9...

RADYOLOJİ UZMANI PROF. DR. AH...

Ülkemizde 2. kez ve Gaziantept...

DİYABET OKULU AÇILDI....

Özel Gaziantep Akademi Hastane...

ŞAHİNBEY MİLLİ MÜCADELE MÜZESİ...

İDAM VEYA HADIM ÇÖZÜM DEĞİLDİR...

Havuz Keyfiniz Yüzme Havuzu E...

Doç. Dr. Ali Özgür Ersoy Muay...

Ecz. Mehmet Yaşar ÖZKEÇECİ vef...

DEVREN ECZANE...

Yaşar Erkent hayatını kaybetti...

DİŞ HEKİMİ HIDIR ÖZÇİFT 'İN ...

Gaziantep'te tehlikeli gerginl...

YENİ YAŞAM DERNEĞİ RESMEN FAAL...

KONUKOĞLU’NA YILIN VAKIF İNSAN...

Pınar & Ali’nin Mutlu Günü...

Suriyeli Ailenin 4’üz Sevinci...

BEHÇET HASTALIĞI HAKKINDA BİL...

EL VE KOLTUK ALTI BÖLGESİ AŞIR...

Değişim Kreş’te mezuniyet sev...

SAĞLIKTA ŞİDDET..!...

Esen Çiftinin Beşiz Sevinci...

MERSİN'DE YAŞANAN ŞİDDET OLAYI...

GAZİANTEPLİ DOKTORU DÜNYA İZLE...

Gaziantep'te beşiz bebeklerin ...

Minik Leyla'dan acı haber...

41. Dönem 1. Bölgelerarası Top...

Devlet Sağlık Turizm Yapan Kur...

SANKO ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ, ...

BAYILMAYA DİKKAT...

WWF ...

YKS’YE GİRECEK ÖĞRENCİLERE TAV...

Geriatrik Anestezi ve Yoğun Ba...1 2 3 4 5 6 7 8 9